تبلیغات
*و شهید قلب تاریخ است* - تابلو نوشته ها، سنگرنوشته ها و لباس نوشته های جبهه و جنگ

*و شهید قلب تاریخ است*
 
دعای فرج

گاهی در جبهه های دفاع از حق در برابر باطل به تابلو نوشته ها، سنگرنوشته ها و لباس نوشته هایی برخورد می کردیم که در بردارنده نوعی طنز و شوخی بود. در این جا گوشه هایی از این تابلو نوشته ها را که بیانگر روحیه رزمندگان سرافراز اسلام در آن شرایط سخت است را با هم می خوانیم:
1- لبخند بزن دلاور. چرا اخم؟!!
2-لطفا سرزده وارد نشوید (همسنگران بی سنگر) (سنگر نوشته است و خطابش موشها و سایر حیوانات و حشرات موذی هستند که وقت و بی وقت در سنگر تردد می کردند(
3- مادرم گفته ترکش نباید وارد شکمت شود لطفا اطاعت کنید.
4- مسافر بغداد (خمپاره نوشته شده قبل از شلیک(
5- معرفت آهنینت را حفظ کن و نیا داخل (کلاه و سربند نوشته(
6- ورود اکیدا ممنوع حتی شما برادر عزیز (در اوایل میادین مین می نوشتند و خالی از مطایبه نبود.(
7-ورود ترکش های خمپاره به بدن اینجانب اکیدا ممنوع
8-ورود گلوله های کوچکتر از آرپی چی به اینجا ممنوع (پشت کلاه کاسک نوشته بود(
9- ورود هر نوع ترکش خمی از 60،81،120 و کاتی به دست و پا و سر و گردن و شکم ممنوع می باشد.
10- مرگ بر صدام موجی

 

11- لبخندهای شما را خریداریم.
12- لطفا پس از رفع حاجت آب بریزید تا کاخ صدام تمیز باشد.
13- ورود برادر ترکش به منطقه ممنوع
14- لطفا وارد میدان مین نشوید.
15- مرگ بر هزاردام این که صدام است.
16- مزرعه نمونه سیب زمینی (تابلو ورودی میادین مین گذاری شده(
17- مشک آهنی (تانکر آب نوشته(
18- من خندانم قاه قاه قاه (این جمله با خط درشت پشت پیراهن شهید مهدی خندان جمعی گردان عمار لشکر 27 نوشته شده بود(
19- من مرد جنگم (الکی من خالی بندم(
20- مواظب باش ترکش کمپوت نخوری (تابلویی بود جلوی در تدارکات در منطقه(
21- نازش نده گازش بده.
22- نامه رسان صدام (خمپاره نوشته شده قبل از شلیک(
23- نزدیک نشوید شخصی است وضو و نماز را باطل می کند. (دمپایی نوشته(
24- نمی تونی لطفا مزاحم نشو (لباس نوشته خطاب به گلوله(
25- نه خسته دلاور
26- ورود افراد متفرقه (منظور پرنده های آهنین توپ و خمپاره) ممنوع
27- ورود ترکش از پشت ممنوع ، مرد آن باشد که از روبرو بیاید
28- نیش زدن انواع عقرب و رتیل ممنوع (چادر نوشته(
29- ورود شیطان ممنوع (تابلو نوشته ای با زغال(
30- وای به روزی که بسیج بسیج بشه
31- لطفا تک نزنید (روی کفش نوشته شده بود(
32- لطفا خالی نبندید (داخل چادر نوشته شده بود(
33- مسافرکش کربلا (لباس نوشته راننده مینی بوس در خط(
34- می خواهیم بریم کربلا...منم میام...جا نداریم... با تاکسی بیا میدان مین
35- وایسا که اومدم (سینه لباس نوشته ای که پشت آن نوشته بود: بدو که می رسی(
36- ورود اشیاء داغ مخصوصا ترکش ممنوع (لباس نوشته(
37- ورود پاهای متفرقه اکیدا ممنوع (پوتین نوشته پای شهید(
38- هرکس می خواهد حوری های بهشت را ببیند از این طرف برود (تابلویی بود که فلش آن جهت حرکت به خط مقدم را نشان می داد(
39-هر که زجرش بیش، اجرش بیشتر.
40- همه از من می ترسند، من از لندکروز (روی تریلی نوشته شده بود(

 
از کتاب فرهنگ جبهه جلد دوم (تابلو نوشته ها) نوشته سید مهدی ف

طبقه بندی: خاطرات و وصیت نامه شهدا،  شهید نوشت،  جالب انگیز، 
برچسب ها: دلنوشته دفع مقدس، تابلو نوشته، تانكر نوشته، لباس نوشته رزمندگان، جملاتی از كتاب فرهنگ جبهه، نوشته سید مهدی ف، شهید وشهادت، دفاع مقدس، شهدا،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1392/01/11 توسط فریبا ر
تاریخ روز حدیث موضوعی
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}