تبلیغات
*و شهید قلب تاریخ است* - آقای خوبی ها كجایی..؟؟

*و شهید قلب تاریخ است*
 
دعای فرج

آسمان غرق خیال است کجایی آقا
آخرین جمعه سال است کجایی آقا
یک نفس عاشق اگربودزمین،می فهمید
عاشقی بی تو محال است،کجایی آقا

یاعلی مدد پیشاپیش سال نو مبارک

برچسب ها: آسمان غرق خیال است کجایی آقا، كجایی آقا، آخرین جمعه سال است، آقای خوبی هاا كجایی، آقا عاشقی بی تو محال است،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 1391/12/25 توسط فریبا ر
تاریخ روز حدیث موضوعی
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}