تبلیغات
*و شهید قلب تاریخ است* - شهید احمد صادقی

*و شهید قلب تاریخ است*
 
دعای فرج

آپلود عکس رایگان

شهید احمد صادقی

تولد : 1335

شهید صادقی و چند نفر از دوستانش در خنج مشغول به كارگری ساختمان بودند كه شهید به آنها پیشنهاد كرد كه به جبهه بروند . پیشنهاد او پذیرفته شد و همه با هم از طرف شهرستان لارستان در دو گروه بزرگسالان و نوجوانان عازم شیراز شدند كه در این موقع دوستان شهید كه از بچه های روستا بودند به دلیل كم سن و سال بودن در گروه دیگر تقسیم بندی شدند اما به طور مخفیانه به شهید صادقی به گروه بزرگسالان) ملحق شدند . سپس از راه اصفهان و از طریق قطار به مراغه اعزام شدند پس از رسیدن به مقصد (مراغه) ایشان را به مهاباد (مقصد نهایی) اعزام كردند و در آنجا برای تقسیم بندی نهایی به ستاد مركزی فرستادند . آنجا نیز ایشان را جز گروهان ضربت قرار دادند در آن موقع وظیفه ی ایشان جنگ با تروریست های داخلی و كردهای مهاباد و ضد انقلاب آن مناطق و سركوب آنها بود .

وقتی همراه دوستان برای علمیات جدید به منطقه اعزام شدند ، خبردار شدند كه چندین ضد انقلابی در یكی از روستا ها مستقر شده اند . شهید احمد صادقی برای مقابله به منطقه              می روند . پس از یك روز دوری از دوستان در موقع تجمع همگان ناصر عاجزی برای پیدا كردن دوستان (نوشاد قاسمی و شهید صادقی) راهی گروهان های دیگر می شود اما هیچ سراغی از آنها نیست حیران و سرگردان به دلیل اینكه هیچ آشنایی ندارد به هر دری می زدند . همین موقع بچه های همرزم شهید كه در قرارگاه با ایشان بودند پیش ناصر عاجزی می آیند و سراغ شهید صادقی را از می گیرند . او اظهار بی اطلاعی می كند و سپس از بیسیم چی (ماشاالله شیخی) كه ( در گروهان شهید ) از بچه های لارستان بود جویا شدند . ایشان میگفتند هنگامی كه شهید و همرزمان برای پاكسازی به روستای مهاباد رفتند پس از پاك سازی نسبی منطقه (چون آمار دقیق نبود ) برای بازگشت به همراه یكی از دوستان مشهدی خود از بقیه جدا شدند و از موقع غروب تا نیمه های شب در یك محل مخفی گشتند . سپس به

سمت پایگاه آمدند . از گوشه و كنار دیوارها با هوشیاری كامل گذشتند اما همه جا در یك محل مخفی گشتند . سپس به سمت پایگاه آمدند . اما همه جا شبیه سنگربود و حالت جبهه به خود داشت و سكوت خاصی بود و بدون هیچ شلیك و صدا یك نارنجك دستی بین دو نفر رها ساخت كه در همان جا به دلیل اصابت تركش به ناحیه سر به شهادت رسیدند . و پس از اطمینان از شهادت ایشان اقدام به آتش زدن جنازه هایشان می كنند به طوری كه نیمی از بدنشان به دلیل آتش سوزی از بین رفته بود .

شهید احمد صادقی در روز 21 رمضان در مهاباد به فیض شهادت نائل آمدند . و پس از 9 روز (در روز عید فطر) در گلزار شهدای روستای كورده به خاك سپرده شدند .

تاریخ روز حدیث موضوعی
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}