تبلیغات
*و شهید قلب تاریخ است* - شهد حاجی منفرد

*و شهید قلب تاریخ است*
 
دعای فرج

آپلود عکس

زندگی نامه شهد حاجی منفرد

شهیددرسال1348در شهر تاریخی خنج و در خانواده ایی ساده و بی آلایش و از پدر و مادری كه خوبی و پاكی شهره شهر بودندمتولدشد. نامش را حاجی نهادند تا شوق زیارت خانه دوست از همان بدو تولد در وجودش نهادینه باشد .

دبستان كوکبی هیچگاه این محصل كوشای خود را فراموش نخواهد كرد .

بسیار دانش آموز موب و خوش اخلاق بود كه سال به سال معلمان را شیفته خود كرده و متاسفانه سال پنجم دبستان به دلایلی قادر به ادامه تحصیل نشدو باعلاقه خاصی كه به مدرسه داشت تحصیل را رها كرد.با وجود سن كمش به دنبال كار شتافت وباوجودی که نوجوانی بیش نبود رانندگی را به خوبی آموخت و خودوراننده لودر شدو عصایی شد برای دستهای فرتوت پدر . همزمان در بسیج و سپاه خنج به نگهبانی از شهرکمک می کرد.  همزمان با اعزام به خدمت سربازی پدر را از دست داد اما پر كشیدن پدر و جای خالی او خانواده را سخت دگرگون ساخته بود حاجی وقتی جای خالی پدر و ناراحتی مادر را می دید برای شكستن دل رنج دیده مادر میگفت مادر جان خدا بزرگ نگران نباش تحمل كن ولی چنین خصلیت در وجودش بود كه رفتن به خدمت دولت را بیشتر ترجیح می داد صلاح را به رفتن دید. پانزده ماه در تهران به خدمت مشغول بود وسرانجام پس از اعزام به مناطق جنگی درحال رانندگی در تاریخ 125/10/1367به شهادت رسید. 

تاریخ روز حدیث موضوعی
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}